O kancelarii

Adwokat Anna Łata w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej oferuje profesjonalną obsługę, z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy, w tym:

 • sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach o zapłatę, o alimenty, o rozwód,  o wydanie nieruchomości,
  o ochronę naruszonego posiadania, w sprawach z zakresu zabezpieczenia i egzekucji, o uznanie wypowiedzenia o pracę za niezgodne z prawem, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy
  o pracę, o przywrócenie do pracy, etc.
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o podział majątku dorobkowego, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, etc.
 • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w dochodzeniu stosownego odszkodowania
  i zadośćuczynienia od ubezpieczycieli/sprawców.
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentacja
  w postępowaniu wykonawczym.
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami.


Cennik

Wysokość honorarium jest ustalana z klientem indywidualnie, zależnie od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania
i  koniecznego nakładu pracy.  W przypadku obsługi klientów prowadzących działalność gospodarczą bądź obsługi podmiotów prawa handlowego istnieje również możliwość rozliczania w formie miesięcznego ryczałtu.